CHODBY - Přímá_319A_B_DC 32

Větší zakázka. Zde se většina výměry škrábala, velké zásahy do omítek a soklů, vyspravení a nátěry dveří od špajzů, nátěry zábradlí a soklů. Odstranění starých lemovek lina, očištění od lepidel a nesoudržné omítky, zednické vyspravení a nátěr spolu se soklem. Opravy podlah ve sklepních prostorách, penetrační a dvojitý vrchní nátěr dvojsložkovou barvou na podlahy s vysokou zátěžovostí. Opravy a nátěry vestibulů a fasády v jednotlivých vchodech.

Přímá "A"

69 fotografií

Přímá "B"

89 fotografií

Sklepy - podlahy

49 fotografií

Sokly

33 fotografií

Přímá - Vestibuly

17 fotografií

Přímá Vestibuly

23 fotografií

Sušárna - Přímá 319_DC 32

Po letech návrat do prostor sklepů v ul.Přímá v Boleticích. Opravy prasklin, vysekání nesoudržného betonu, zapravení sádrovou omítkou, vymalování.

47 fotografií