Kanceláře - Hygiena DC 1

Museli jsme pracovat s omezeným rozpočtem, proto některé navrhované opravy nebyly provedeny podle našich návrhů a představ.