SKLEPY - Vítova 300-301 DC 9

1. ETAPA

Zadavatel si přál ze společných sklepních prostor vytvořit jednu multifunkční místnost, sušárnu a dílnu. Byla zrušena nepotřebná el. instalace, vybourány tři panelové příčky, zrušeno WC, vytvořen vchod se zárubní a dveřmi a následné uzpůsobení el. instalace předělaným prostorám. Podlahy byly v několika úrovních - došlo k jejich vyrovnání, následnému nátěru značkovou syntetickou barvou na podlahy.

286 fotografií

2. ETAPA

Revitalizace dalších sklepních prostor, nártěry trubek, odstranění tepelné izolace trubek topení - nahrazení za novou izolaci z miralonu., Renovace dveří, nátěr včetně zárubní. Nátěry topných těles. Úklid nepořádku po nájemnících.

135 fotografií