CHODBY A SCHODIŠTĚ

Tato chodba měla též svoje "odžito". Vždy jsou peníze potřeba na něco jiného a chodby se řeší až jako poslední, i když tudy všichni musejí denně chodit a dívat se na to.

CHODBA - 28. října DC 1

Klasická revitalizace. Zednické opravy a nátěry interiérocou barvou, nátěry soklů.

42 fotografií

CHODBA - Březiny Kosmonautů 156

Komplexní opravy na schodišti. Zednické opravy, nátěry zábradlí, soklu, plechových skříní, požárních hydrantů. Demontáž poštovních schránek, montáž nových, seřízení vchodových dveří, opravy zednického zapravení u vchodových a vestibulových dveří, nová dlažba ve vestibulu

279 fotografií

CHODBA - Březiny 57

Kompletní generálka nátěrů v chodbě. Zednické opravy povrchů, výmalby stěn, soklů, nátěry plechových konstrukcí a zábradlí. Dodání nového dřevěného madla po celé délce zábradlí.

185 fotografií

CHODBA - Duchcovská

Dvanácti podlažní panelový dům v centru Děčína 1.
Rozsáhlé opravy omítek, hodně škrábání a celkové výmaly.

145 fotografií

CHODBA - E. Destinové

Centrální chodba v rodinné vile, včetně WC a místosti v patře.

102 fotografií

CHODBA - Fugnerova DC 2

Drobné zednické práce, běžné opravy povrchů, výmalba do natónovaného odstínu

90 fotografií

CHODBA - Lipová 51 Jílové

Chodba se celá škrábala a rozmývala. Pak celková penetrace a dvojitý nátěr. Před tím probíhaly zednické opravy na zdech a soklech. Drobné opravy a nátěr sklepní sušárny.Nátěry Syntetickou barvou JOHNSTONE’S.

79 fotografií

SKLEPY - Lipová 51 Jílové

Drobné zednické opravy na zdech a podlahách ve sklepě. Výmalba a ve dvou sklepních místnostech vystěrkování nivelační hmotou. Následný trojnásobný nátěr syntetickou barvou na podlahy. Nátěr plechařiny.

61 fotografií

CHODBA - Litoměřická

Přeškrábání špatně oškrábaných maleb, rozsáhlé zednické a kosmetické opravy povrchů, opravy vytlučených boků schodiště, lakýrnické práce.

337 fotografií

CHODBA - Na Vyhlídce

Na této chodbě jsme měli dvě zakázky. Po osmi letech jsme se vrátili na chodbu zase vrátili, abycho oživili malby a nátěry a opravili poškození.

188 fotografií · 1 video

CHODBA - Nová ul. Jílové

Chodba po "požáru", kdy nějaký "srandista" zapálil ve vestibulu nástěnku.

67 fotografií

CHODBA - Ústí n.L

Opět příšerně oškrábáno. Celá výměra chodeb se škrábala a penetrovala. Zednické opravy na zdech i soklech a schodnicích. Chybou bylo, že před námi zedníci zaštukovali rýhy po nové el. instalaci a neoškrábali dostatečně do stran štukovaná místa. Tím došlo k seškrábání hran nových štuků. Všechny tyto poruchy musely být znovu opraveny "do ztracena". Kolem el. instalací a skoro po celé délce horních částí nově vyštukovaných soklů.

41 fotografií

CHODBA v RD - Sofijská DC 6

Opravy a nátěry centrální chodby rodinné vily na Letné.

15 fotografií

CHODBY - Březiny Kosmonautů 157-158

Větší zakázka s velkými opravami zdiva pro výmalby a sokly. Nátěry plechových skříní. Odstranění soklových dlaždic ve vestibulech. Výmalby a lakýrnické práce.

426 fotografií

CHODBY - Březiny Kosmonautů 165-166

Panelový dům, kde se cca 25 let nemalovalo. Celkové opravy vnitřních prostor, nátěry plechových kontrukcí, oprava schodnic, výmalby, nátěry soklů.

279 fotografií

CHODBY - Březiny Kosmonautů 173-174

Celkem rozsáhlé zednické opravy. Jinak vše, jako obvykle...

87 fotografií

CHODBY - Kamenická 144-146

Celoplošné škrábání maleb, oklepání nesoudržné omítky, vysprávky, celoplošná penetrace, výmalby. Navíc výmalby všech sklepních prostor.

160 fotografií

CHODBY - Krásnostudenecká 54-56 DC 6

Dva vchody. Celoplošné škrábání maleb, oklepání nesoudržné omítky, vysprávky, celoplošná penetrace, výmalby, nátěry soklů.

79 fotografií

CHODBY - Litoměřická 334-336 DC 3

Kompletní revitalizace chodeb v dvouvchodovém osmipodlažním panelovém domě v Děčín 3.
Opravy a nátěry všech dveří od spyžíren.

274 fotografií

CHODBY - Přímá 319A B DC 32

Větší zakázka. Zde se většina výměry škrábala, velké zásahy do omítek a soklů, vyspravení a nátěry dveří od špajzů, nátěry zábradlí a soklů. Odstranění starých lemovek lina, očištění od lepidel a nesoudržné omítky, zednické vyspravení a nátěr spolu se soklem. Opravy podlah ve sklepních prostorách, penetrační a dvojitý vrchní nátěr dvojsložkovou barvou na podlahy s vysokou zátěžovostí. Opravy a nátěry vestibulů a fasády v jednotlivých vchodech.

327 fotografií

CHODBY - Rakovnická 309-310-311 DC 3

Kompletní rekonstrukce a opravy schodišť včetně soklů, zábradlí, plechových skříní a schodů. Renovace dveří do špajzů, následný nátěr.

685 fotografií

CHODBY - Roháče z Dubé - ČL

Dvanácti patrový panelový dům. Kompletní rekonstrukce společných prostor - Chodeb a schodišť včetně vestibulu. Velký rozsah zednických oprav. Lakýrnické práce na zábradlí, výtahovývh dveří, hydrantech, zárubních a všech dveří ze schodiště do chodeb na patrech. Ve vestibulu sokl.

277 fotografií

CHODBY - Teplická 249-250-251 DC 9

Zednické opravy, výmalby, nátěry soklů a plechových kontrukcí na chodbách. 3 chodby panelového domu v Děčíně 9.
Spustit prezentaci

44 fotografií

CHODBY - Vítova 300-301 DC 9

Rozsáhlé opravy zdiva a omítek. Oklepání soklových dlaždic, vyspravení mezer mezi schody a zdmi., Výmalby a nátěry

487 fotografií

CHODBY a SKLEPY - Benešov nad Ploučnicí

Opravy po zatečení, vymalování sklepních prostor.

47 fotografií

SKLEPY - Na Pěšině 284-285-286 DC 9

Sklepní prostory v panelovém domě. Několik desítek let nemalované a neopravované. Rozsáhlé zednické opravy na zdech i podlahách. Odstranění nefunkční elektroinstalace, odstranění staré izolace potrubí TUV a topení, montáž nové izolace Mirelon. Nátěry podlah barvou Johnstones.

513 fotografií

CHODBY - Č. Lípa Hrnčířská ul

Kompletní rekonstrukce prostor chodeb v panelovvém domě. Velký rozsah zednických prací.

170 fotografií

CHODBA - Jezdecká 13 DC 3

Náročná revitalizace vnitřních prostor panelového dumu na Starém Městě v Děčíně 3. rochu se to protáhlo, protože se muselo čekat na jiné věci, abychom mohli dále pokračovat. Nemalovalo se zde bez mála 45 let. Po nás přijdou linaři a pak asi nové výtahy.

491 fotografií

CHODBA - Jezdecká 26 - 30 DC 3

Komplexní revitalizace chodeb a schodišť 3 vchodového osmimipodlažního domu. Demontáž a výměna madel zábradlí za plastová, strhnutí starých lin, nivelace a položení lin nových. Výměna a usazení všech dveří a kování od spyžíren.
Jediné dveře neseděly napoprvé. Zkracování, frézování a uspůsobení jak samotných dveří, tak i zárubní, které za těch 55 let byly též různě zkroucené.

174 fotografií · 1 video

CHODBA - Děčínská Benešov n. Pl

Škrábání v celé ploše, rozsáhlé zednické opravy, malování, nátěry soklů, lakýrnické práce na chodbových dveřích a dvířkách el. měrů, opalování soklů, základní nátěry a vrchní nátěry na soklech.

367 fotografií

CHODBA - Pod Svahem 57

Škrábání v celé ploše, zednické opravy, malování, nátěry soklů.

169 fotografií

CHODBA - Tyršova DC 1

Škrábání v celé ploše, zednické opravy, malování, nátěry soklů.

276 fotografií

CHODBA - Raisova 22 DC 4

Celoplošné škrábání, opravy omítek a povrchů, nátěry soklů a zábradlí.

141 fotografií

CHODBA - Za Bažantnicí 48 DC 6

Tato zakázka nám dala zabrat. Rozsáhlé zednické opravy, dále nátěry všech kovových konstrukcí, výměna poštovních schránek, odstranění starých madel zábradlí, následný nátěr a zajištění montáže nových dřevěných madel.

135 fotografií

CHODBY - Slezská DC 6

Zde se nemalovalo. Zadání bylo jen natření plechových skříní el. měrů a svodů dešťové vody, zábradlí a podlahy ve sklepě pod schodištěm. Dále stržení stávajících plastových madel zábradlí a montáž nových. Nátěr venkovního zábradlí před momem, částečná výměna poškozeného gabřincového obkladu a rozbitých dlaždic na schodech do vchodů.

41 fotografií

CHODBA - Nerudova DC 1

Revitalizace sklepních prostor, chodby a schodiště, včetně prostoru půdy. Navíc oprava a natření fasády kolem hl. vchodu.

254 fotografií

CHODBA - Riegrova DC 2

Chodba v soukromém činžovním domě. Komplexní opravy omítek, výmalba a nátěr soklu.

58 fotografií

CHODBY - Labská DC 1

Rozsáhlá rekonstrukce 8 podlažního dvouvchodového panelového domu.
Opět výměna madel zábradlí, rozsáhlé zednické opravy, nátěry kovových konstrukcí, soklů.

578 fotografií